22. 8. 2014
Ana Menü
Son Rehberlik Yazıları
· ÖSYS nedir?
· Sınav Kaygısı
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
M.E.B
E-Okul

E - Mezun

Bu benim Eserim

Eğitime destek

Memleket Meselesi

OGYE Çalışmaları
ERZURUM YAKUTİYE KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ SWOT ANALİZİ

    SWOT                      
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ                                                
                      ZAYIF YÖNLERİMİZ                 FIRSATLARIMIZ                               TEHDİTLER
 OKULA DAYALI RİSK ETMENLERİ
 • Güvenlik tedbirlerinin maksimum uygulanması (Kamera, güvenlik görevlisi)
 • Çok amaçlı salon ve malzemelerin bulunması
 • AB Projeleri ile desteklenen bir okul

•        Sosyal yönden ve sportif faaliyetler yönünden eksik olmamız
•         Cezai müeyyidenin eksik uygulanması
 •         Okulun merkezi olması
•         İletişim ve ulaşımın kolay olması
  •        İklim ve hava şartları
 •      Servis araçlarında güvenlik tedbirlerinin olmayışı
•         Açıköğretim olması (Okula gelip giden kişilerin bilinmemesi)
•       Okul çıkış saatinin geç olması
 AİLEYE DAYALI RİSK ETMENLERİ •  Toplumun ahlak yönlerine bağlıdır.
• Gelenek ve göreneklerine bağlıdır.
 
•       Eğitim seviyelerinin düşük olması
•İletişim eksikliği
• Ekonomik durumlarının zayıf olması
•  Okul ile ilişkilerinin zayıf olması
• Çocuk ihmali, ilgisizlik

 •  Okula güven  •  Ailevi baskı
 •  Aile içi davranış tutarsızlığı
 • Cinsiyet ayrımı
 •  Cehalet
  ÖĞRENCİYE DAYALI RİSK ETMENLERİ  • Genel anlamda saygı
 • Güdülenmeye açık olmaları
 •Gelecek kaygısı eksikliği
• İletişim eksikliği
• Özgüven eksikliği
•Motivasyon sürekli eksiklik
 • Öğrencilerin kız olması
• Meslek derslerinde mevcudun az olması
 • Çevresel faktörlerden fazla etkilenmesi
• Toplum içinde statü kaygısı ile mantık dışı davranışlar
• Medya, sosyal paylaşım siteleri

ERZURUM YAKUTİYE KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İHTİYAÇ
 ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA OLUŞTURULAN ÇALIŞMA EKİPLERİ


 

DOĞAL AFET YANGIN VE DİĞER TEHLİKELERE KARŞI OKUL TOPLUMUNU BİLGİLENDİRME VE EĞİTME ÇALIŞMA EKİBİ

 • Yüksel POLAT (Koordinatör Müdür Yardımcısı) 
 • Seher AKAL (Ekip Lideri)
 • Gonca ALADAĞ
 • Fatma ALEMDAR
 • Hatip ÖZDEMİR

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÇALIŞMA EKİBİ

 •  Cahit SUNAY (Koordinatör Müdür Yardımcısı) 
 •  Fatma YEŞİLYURT(Ekip Lideri)
 •  Hatice YILDIRIM
 •  Mümine DEMİR
 •  Kenan SİNİN

BESLENME-GIDA VE SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA EKİBİ

 • Fatih ÇAĞLAROĞLU (Koordinatör Müdür Yardımcısı)  
 • Havva KILIÇ (Ekip Lideri) 
 • Nuray KIRMACI
 • Veysel KÖŞEBENT 
 • Esra Betül ÇAKMUR
 • Gönül SAMAT 
 • Gaye ÖZTÜRK 

TANITIM VE PAZARLAMA ORGANİZASYON ÇALIŞMA EKİBİ
 • Semanur  OKUR (Koordinatör Müdür Yardımcısı) 
 • Zeliha KAYA (Ekip Lideri) 
 • Ayşe DEMİR  
 • İstek BULUT
 • Dilek ÖZKARA 
 • Elif GÜRGEN 
 • Zehra MARAL 
 • Vildan AYDIN
 • Kübra SOYUPAK


PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞMA EKİBİ

 • Semanur OKUR (Koordinatör Müdür Yardımcısı)  
 • Ömer GÜLEN (Ekip Lideri)
 • Sibel KASİL 
 • Nuri AYDINLI
 • Fatma TAŞBAŞI
 • Turan OKUR

FİZİKİ MEKÂNLARI(DERSLİK-KÜTÜPHANE-KANTİN v.b)DÜZENLEME VE GELİŞTİRME ÇALIŞMA EKİBİ

 • Mahmut YILMAZ (Koordinatör Müdür Yardımcısı)  
 • Nurten ÖZTÜRK (Ekip Lideri)
 • Hatice KARATOPRAK
 • Zehra ÇAĞLAROĞLU
 • Dilek ŞAHİN
 • Nurya GÜLABİGÜL (Hizmetli) 
 • Lokman TAYSİ (Hizmetli)


OKUL BAŞARISINI ARTIRMA ÇALIŞMA EKİBİ

 • Hayrettin ARSLAN (Koordinatör Müdür Yardımcısı)  
 • İbrahim ÇELİKOĞLU(Ekip Lideri)
 • Hüsna AYAZ 
 • Gülnur Ö. ÇAKIR
 • Filiz AFŞİN
 • Emine ŞAHİNER
 • Elif ARSLAN
 • Şener UZUNPOLAT


WEB TASARIM ÇALIŞMA EKİBİ

 • Yaşar ZENGİN (Koordinatör Müdür Yardımcısı)  
 • Özgül ERGİN(Ekip Lideri)
 • Şerife YILDIRIM
 • Nurdan AYAZOĞLU 
 • Esra ŞAHİN 


OKULUMUZ OKUYOR ÇALIŞMA EKİBİ

 • Cahit SUNAY(Koordinatör Müdür Yardımcısı)
 • Şahin KAÇAR(Ekip Lideri)
 • Süleyman Yaşar GÜLER
 • Faik Mümtaz BAYRAKTUTAN
 • Necati DUMANLI

YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

DOĞAL AFET YANGIN VE DİĞER TEHLİKELERE KARŞI OKULTOPLUMUNUBİLGİLENDİRME VE EĞİTME ÇALIŞMA EKİBİ 
    
- Doğal afet Yangın ve Diğer Tehlikelere karşı Okul Toplumunu bilgilendirme ve eğitmeye yönelik periyodik aralıklarla Seminer-Panel-Tatbiki Uygulamaları içeren faaliyetler yapmak
- Herhangi bir O hale karşı okulun tahliye ve toplanma noktalarını hazır hale getirmek  
- Tüm birimlerde ki yangın dolaplarının malzeme ve kullanma talimatlarını güncellemek
- Tüm birimlerden en yakın çıkış noktalarını gösteren, uyarı ikaz-işaretlerini güncellemek    
-  Okulun stratejik noktalarına toplumu bilgilendirmeye yönelik görsel resim-afiş-pankart-ikaz levhaları ve yazılı el ilanları-emniyet kontrol çizelgeleri asmak v.b
…… 
 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÇALIŞMA EKİBİ 
 
     -Yeni kayıt öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarının incelenerek ihtiyacı olan öğrencilerin belirlenmesi
     - Okul öğrencilerinin ekonomik ve sosyolojik taramasının güncellenmesi ve yeni sosyolojik portföy oluşturulması
     - İhtiyacı olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, mevcut imkanlar dahilinde çeşitli kampanyalar yapmak
     - İhtiyacı olan son sınıf öğrencilerinin dershanelerin ücretsiz kontenjanlarından faydalanabilmeleri için gerekli girişimlerde          bulunmak
     - Okul öğrencileri arasında birlik beraberlik yardımlaşma ve ekip ruhunu harekete geçirecek etkinliklerde bulunmak
 BESLENME-GIDA VE SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA EKİBİ 
 
    - Okul toplumuna sağlıklı yaşam bilincini geliştirmeye yönelik periyodik aralıklarla eğitim seminerleri vermek
    - Öğrencilerin sağlık taramaları için gerekli girişimlerde bulunmak
    - Okul panolarına gerekli dikkat çekici ikaz uyarı yazıları asmak
 TANITIM VE PAZARLAMA ORGANİZASYON ÇALIŞMA EKİBİ 
 
  - Kitle iletişim araçları ve yerel basının yardımı ile okulumuzda yapılacak olan tüm faaliyetlerin duyurulması
  - Sipariş atölyelerinin müşteri portföyünü artırarak genişletmek için girişimlerde bulunulması 
  - Yapılan tanıtımlar sayesinde okulumuz sipariş atölye ürünlerinin yanı sıra, okulumuz öğrenci portföyünün de geliştirilmesi       hedeflenmektedir 
  - Web tasarım çalışma ekibi ile işbirliğine gidilerek tüm çalışmaların Web sitemizde yayınlanması ve bu çalışmaların tüm kız  teknik ve meslek liseleri ile paylaşılması hedeflenmektedir.
 - Okulumuz amblemlerini taşıyan tanıtım amaçlı çeşitli materyallerin hazırlanması
 YEŞİL İMAJ-SAĞLIKLI ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA EKİBİ 
 
 - Sağlıklı çevre bilincinden hareketle okul ve çevresinin düzenlenmesi
 - Yeşil imaj bilincinin gelişmesi için okul toplumuna seminer-panel ve belgesellerden oluşan sunumların gerçekleştirilmesi
 - Diğer ekiplerle işbirliğine gidilerek konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi
 - Konunun hassasiyetine dikkat çekebilmek için öğrenciler arası şiir ve kompozisyon yarışmalarının düzenlenmesi
 FİZİKİ MEKÂNLARI(DERSLİK-KÜTÜPHANE-KANTİN v.b)DÜZENLEME VEGELİŞTİRME ÇALIŞMA EKİBİ 
 
 - Okulumuz için ayrılan ödenek doğrultusunda orta kat ve zemin katın lavabolarının tadilatının yaptırılması
 - Arka bahçe duvarının yeniden yapılarak çevrenin görünümüne de katkıda bulunmak
 - Ön bahçe duvarlarının yapımının gerçekleştirilmesi
 -Okul çok amaçlı salonunun tadilatının gerçekleştirilebilmesi için sponsor firma arama çalışmalarının yapılması ve bu     doğrultuda tanıtım dosyasının hazırlanması
 OKUL BAŞARISINI ARTIRMA ÇALIŞMA EKİBİ 
 
 - Okulumuzun tanıtımı için gerçekleştirilecek olan sergi-çay ve defilelerin çevreye duyurulması
 - Okulumuz öğrencilerine yönelik öğrenci çaylarının gerçekleştirilmesi
 - Atık kağıtların geri dönüşümünü sağlamak amaçlı, sınıf ve koridorlarda kağıt toplama kutularının kullanımlarının başlatılması
 - Tanıtım-Pazarlama ekibi ile koordinasyon içerisinde çalışmaların gerçekleştirilmesi
 WEB TASARIM ÇALIŞMA EKİBİ  
 
 - Okulumuzun Web sayfasının yenilenerek güncellenmesi 
 - Okulumuzun tanıtım cd sinin hazırlanması
 - Yıl içerisinde gerçekleştirilen tüm çalışmaların plan dahilin de okulumuz web sitesinde yayınlanması
 - LDV dâhilin de gerçekleştirilen projelerimizin sitemizde yayınlanması
 - Kabul edilen ve yedekte olan projelerimizin çalışmalarının sitemizde yayınlanması
 - AB dâhilin de gerçekleştirdiğimiz ve devam eden projelerimizin sonuç raporlarının yayımlanması